Gastronomické centrum Pohoda s.r.o., Litoměřice


Závodní a školní stravování

Pro naše strávníky nabízíme výběr z pěti hlavních jídel.

Skladba jídelního lístku je vyvážená a směrovaná fyziologickým potřebám člověka, jak po energetické, tak po biologické hodnotě.

  1. I. Hlavní jídlo je kaloricky vydatnější.
  2. II. Hlavní jídlo je z hlediska energetické hodnoty určené pro střední zátěž.
  3. III. a IV. Výběr je zaměřen na jídla oblíbená – zeleninová, luštěninová, sýrová s větším obsahem vlákniny a jídla sladká.
  4. V. Výběr - zeleninový salát
  • Z pěti výběrů a doplňků si lze vybrat i šetřící dietu.

Součástí hlavního jídla je teplý čaj.

Doplňky:

  • Polévka (většina je hutnější) nebo
  • Dezert I. – III. (jogurtové, tvarohové zdobené misky, toasty, domácí pečivo) nebo
  • Zeleninový salát s dresingem nebo
  • ovocný salát nebo
  • chlazený vitamínový nápoj.

Cena hlavního jídla je 97,-Kč (včetně DPH)

Doplněk: od 16,-Kč (včetně DPH)

 

Bližší informace o stravování:

Jedná se o bezobjednávkový stravovací systém, jídlo si nemusí strávník předem objednat.

Stravování v jídelně je evidováno prostřednictvím výpočetní techniky.

Pro strávníky máme zavedeny způsoby úhrady:

hotovostní platbou, platebním terminálem, platby stravenkami i platby e-stravenkami.

Dále vydáváme strávníkům zdarma stravovací karty, které jsou opatřeny vygenerovaným čárovým kódem, který zabrání zneužití karty.

Výhody stravovací karty:

Lze uhradit jednorázovou zálohu, v jejíž výši se nabije zákazníkova stravovací karta a každý odběr se ze zálohy odečte.

Zálohu strávník uhradí u pokladny, pokladní vytiskne ze stravovacího programu doklad o zaplacení.

Strávník nemusí myslet každý den na to, aby měl  vždy u sebe hotovost na zaplacení oběda.

Strávník, který dostává od svého zaměstnavatele stravenky, si tak může stravu zálohově uhradit na celý měsíc dopředu.

Přijímáme veškeré stravenky i e-stravenky platné v České republice.

 

Tento způsob stravování používají v našich jídelnách již některé firmy, které nemají možnost odstravovat své zaměstnance v objektu svých firem.